This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Text and source: NRK 

Reineier føler seg handlingslammet. Ørna dreper reinkalver, selv om hun gjeter døgnet rundt. Nå ber hun myndighetene om å bli tatt på alvor

– Jeg prøvde å rope, men ørna brydde seg ikke, sier reineier Risten Inga Eira oppgitt.

Det sies at våren er den fineste tiden i reindrifta. Da starter det nye reindriftsåret med nyfødte kalver.

Men hittil har ikke våren vært et eventyr for Eira og de andre reineierne i Gielas reinbeitedistrikt i Troms.

I går samlet de flokken på Tønsheia, og fikk øye på en simle som hadde født en kalv. Men det gikk ikke lang tid før ørna hadde sett det samme.Risten Inga Eira.jpg

– Da tok ørna opp jakten og ville slå kloa i kalven, forteller Eira.

 Det er for mange rovdyr

Eira og de hun gjetet sammen med fortet seg mot stedet der ørna angrep kalven, men det tok tid å komme seg dit. Simla og kalven var på den andre siden av en elvedal, og reineierne måtte kjøre en omvei for å komme simla til unnsetning.

Før de var framme, hadde ørna drept kalven – rett foran øynene deres.

Kalvingen har akkurat startet og de vet om tre simler som har kalvet.

Alle de tre kalvene er drept.

– Det er trist og frustrerende. Nå har vi funnet alle kalvene drept, hvordan kommer resten av våren til å bli?

– Rovdyrbestanden har økt. Det er flere ørn, jerv og gaupe. Det er ørn overalt, de venter allerede på oss i kalvingsområdet, sier Eira frustrert.

 

Forventer å bli tatt på alvor

Eira har en klar beskjed til myndighetene. Og nå forventer hun å bli tatt på alvor.

– Myndighetene må erkjenne at det er en voldsom økning i ørnebestanden. Den må reduseres, sier Eira.

– Noen mener at reineierne må gjete hyppigere, slik at ikke rovdyr dreper rein?

– Vi har prøvd alt mulig. Gjetet døgnet rundt, og også latt simler kalve i inngjerdede områder. Det har ikke hjulpet. Vi berges ikke med de, det er for mange rovdyr. Når vi snur ryggen til, så er de like fort tilbake, sier Eira.

Miljødirektoratet: – Vi vet for lite

Miljødirektoratet mener det fortsatt må forskes mer før man vet hvor store tap ørna påfører reindrifta.

– Vi vet for lite om kongeørn som tapsårsak på tamrein. Hvilke fugler som forårsaker flest tap, og hvilke forutsetninger som regulerer omfanget av tap til kongeørn er spørsmål som det ikke finnes god nok kunnskap om, sier seniorrådgiver Anders Braa i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Det pågår ikke forskning på dette nå i regi av direktoratet.

– Vi har i lang tid forsøkt å etablere et forskningsprosjekt for å kunne svare på det, men det har så langt ikke lyktes.

Finnes ikke eksakte tall

Kongeørn og havørn er fredet i Norge. Det er mulig å søke om fellingstillatelse.

– Statsforvalteren kan gi tillatelse til skadefelling av kongeørn hele året, men det forutsettes at fellingen kan rettes mot skadegjørende individ, sier Braa.

Når det gjelder å anslå bestanden av ørn i Norge, så har myndighetene også en jobb å gjøre.

– Det finnes ikke eksakte tall for antall kongeørn i landet eller fylker. I den siste rapporten fra overvåkingsprogrammet for rovvilt om status for kongeørnbestanden i landet anslås kongeørnbestanden til 1027 hekkende par i perioden 2015–2019, opplyser Braa.

Følelsen av å ikke bli trodd

Reineiere har i flere år varslet myndighetene om store tap til ørn, spesielt på våren. De melder også om økende harme i næringen over at de hele tiden opplever at de ikke blir trodd, når det er snakk om tap til ørn.

Denne følelsen har også reineieren fra Troms kjent på. I videoen som Eira postet etter ørneangrepet skriver hun: «Dessverre er det blitt et ganske vanlig syn».

Braa kommenterer ikke dette direkte, men viser til hvordan Statens naturoppsyn jobber med disse sakene.

– Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter kunne gjennom sine kadaverundersøkelser av tamrein påvise tap til kongeørn i 381 tilfeller i landet i reindriftsåret 2023/2024.

Braa legger til at et betydelig større antall erstattes som tapt til kongeørn etter en skjønnsvurdering av statsforvalterne. De aller fleste tap til kongeørn er på kalver på våren.

 

Reineier Risten Inga Eira forteller at reinbeitedistriktet har funnet alle årets nyfødte kalver drept.

FOTO: PRIVAT

Reineier Risten Inga Eira filmet dramaet som utspilte seg da ørnen gikk til angrep på reinkalven deres i Gielas reinbeitedistrikt i Troms fylke. Videoen er sett over 65.000 ganger etter at hun delte den på Facebook i går

KONGEØRN: Kongeørn har vært fredet i over 50 år. Reindrifta mener bestanden har økt mye, mens Miljødirektoratet sier at de vet for lite om hvor store tap ørna påfører de som har beitedyr.

 

SOURCE: NRK 

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal