This website uses cookies, which are small text files that are used to make websites work more effectively. In order to continue using this website, you will need to accept the use of cookies.

Svein D. Mathiesen 17.11.2023

Denne rapporten inneholder oversikt over vitenskapelige publikasjoner som inneholder temaer om nomadisk reindrift tradisjonell kunnskap, klimaendringer, styring og forvaltning, arealforvaltning og tap av beiteland, urfolks matsystemer og kunnskaper. Internasjonalt senter for reindrift (ICR) har sammen med flere universiteter og høgskoler, som for eksempel Samisk høgskole ledet forskningsprosjekter der disse publikasjonene er hentet fra. I denne rapporten er det også oversikt over ICR’s rapporter til ulike mellomstatlig organer, som Arktisk råd, FNs Klima Panel IPCC m.fl.

Internasjonalt senter for reindrift er en uavhengig faginstitusjon, etablert i 2005, som skal styrke det internasjonale urfolkssamarbeid, bidrar til å opprettholde og utvikle én bærekraftig reindrift i nordområdene og bygge nettverk mellom reindriftsfolkene i de subarktiske områdene. Senteret skal også bidra til å beskytte reindriftens tradisjonelle kunnskap og fremme kunnskap om og forståelse for reindriften spesielt fokusert på urfolks matssystemer i Nordområdene.

ICR har ansvaret for det internasjonale akademiske sekretariatet for UArctic EALÁT Institute som jobber med å samle både tradisjonelle og vitenskapsbaserte kunnskap innen forskning, opplæring og utdanningsprogrammer og planlegge vitenskapelige og forskningsaktiviteter med internasjonale samarbeidspartnere, slik som Harvard Universitet.

Det er en økende forståelse for viktigheten og nødvendigheten av å inkludere urfolkskunnskap i vitenskapelig observasjon og forskning spesielt relatert til nettopp arktiske urfolks matssystemer. Klimaendringer påvirker den lokale økonomien i Sapmi, både langs kysten, på fjellets, i syd og i nord.

ICR har nylig utført uavhengig forskning som involverer reindrifters tradisjonelle kunnskap finansiert av Horizon 2020, Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC), og Global Environmental Facility (GEF), og NordForsk. Spesielt fremhever vi prosjektet: From reindeer to pork, meat assimilation in Arctic indigenous communitites, ledet av ICR og støttet finansielt fra Canada. Den nåværende forbruket av kjøtt (svinekjøtt) i et urfolks reindriftssamfunn studeres og hvordan dette har endret seg fra 1950-2021. ICR og Verdensforbundet for reindriftsfolk gjennomførte Arktisk råd matprosjektet EALLU (https://arctic-council.org/projects/arctic-indigenous-youth-food-knowledge-and-arctic-change-eallu-ii/) med urfolksungdom fra hele det sirkumpolare nord og levert e, 11. mai 2017, rapporten med tittelen "EALLU – Indigenous Youth, Food Knowledge & Arctic Change". Ved den 23. International Gourmand Awards i Yantai i Kina 26. mai 2018, vant denne boken prisen for verdens beste matbok, på tvers av alle kategorier, i konkurranse med 1 372 andre bøker fra over 70 stater. https://oaarchive.arctic-council.org/items/1e8c52d5-c783-4b6f-8528-7da64ff100d0

Derfor kan man også med troverdighet hevde at matkulturene til arktiske urbefolkninger og arbeidet til våre urfolk ungdom representerer en unik kompetanse, med et demonstrert globalt potensial. ICR har god oversikt over litteratur og andre prosjekter innenfor temaet mat-systemer, og vil lage det en systematisk oversikt mede fokus på samisk forhold. ICR vil lage et forstudie om matssystemer, som vil resultere i en systematisert oversikt over urfolks matsystemer i Sápmi, og en systematisk oversikt over litteratur og prosjekter, samt foreslå retning for det videre arbeidet. ICR vil utarbeide behovet for en matkonferanse for Arktiske urfolk med fokus på fisk, kjøtt og bær (https://reindeerherding.org/1st-arctic-indigenous-peoples-food-congress).

Last ned oversikten

Contact Us

Arctic Portal
Designed & hosted by Arctic Portal